IPR Scientists – 2018

  • Home
  • /
  • IPR Scientists - 2018

Dr. A. Ajayaghosh (1.0 MiB, 28 hits)

Dr. Alaganandam Kumaran (1.6 MiB, 36 hits)

Dr. Anjineyulu Kothakota (454.8 KiB, 27 hits)

Dr. Bhoje Gowd E. (691.3 KiB, 31 hits)

Dr. Binod Parameswaran (370.3 KiB, 34 hits)

Dr. Biswapriya Deb (429.5 KiB, 28 hits)

Dr. C. H. Suresh (905.1 KiB, 28 hits)

Dr. Deepa Balan (596.3 KiB, 28 hits)

Dr. Dileep Kumar. B. S (1.1 MiB, 28 hits)

Dr. Elizabeth Jacob (841.4 KiB, 30 hits)

Dr. Indu Sharma (627.2 KiB, 30 hits)

Dr. J. Ansari (1.3 MiB, 33 hits)

Dr. Jayasankar K (577.9 KiB, 39 hits)

Dr. Joshy Joseph (418.0 KiB, 29 hits)

Dr. K. Harikrishna Bhat (1.6 MiB, 29 hits)

Dr. K. Madhavan Nampoothiri (1.4 MiB, 34 hits)

Dr. K.P. Surendran (503.8 KiB, 28 hits)

Dr. K.V. Radhakrishnan (2.0 MiB, 34 hits)

Dr. Karunakaran Venugopal (1.9 MiB, 28 hits)

Dr. Kaustabh Kumar Maiti (1,019.2 KiB, 33 hits)

Dr. Krishnakumar B. (1.2 MiB, 32 hits)

Dr. M. Ravi (1.0 MiB, 31 hits)

Dr. Manoj Raama Varma (1.3 MiB, 29 hits)

Dr. Muthu Arumugam (589.3 KiB, 29 hits)

Dr. Narayanan Unni K. (618.9 KiB, 27 hits)

Dr. Nishanth K.G. (314.7 KiB, 32 hits)

Dr. Nishy. p (1.8 MiB, 44 hits)

Dr. P. Prabhakar Rao (1.4 MiB, 28 hits)

Dr. Parthakundu (884.9 KiB, 28 hits)

Dr. Prathish K.P. (603.3 KiB, 28 hits)

Dr. Praveen V.K (520.0 KiB, 28 hits)

Dr. Priya S. (582.2 KiB, 32 hits)

Dr. Rajeev Kumar Sukumaran (975.2 KiB, 26 hits)

Dr. Reshma M.V. (1.2 MiB, 26 hits)

Dr. S. Ananthakumar (1.4 MiB, 29 hits)

Dr. S. Savithri (855.4 KiB, 27 hits)

Dr. S.S Sreejakumari (533.1 KiB, 26 hits)

Dr. Saju Pillai (587.0 KiB, 24 hits)

Dr. Sasidhar B.S (474.8 KiB, 32 hits)

Dr. Satyajit Vishnu Shukla (1.2 MiB, 25 hits)

Dr. Shridevi (575.0 KiB, 30 hits)

Dr. Subrata Das (783.4 KiB, 25 hits)

Dr. Sundararajan M. (904.1 KiB, 29 hits)

Dr. Sunil Varughese (546.4 KiB, 28 hits)

Dr. Suraj Soman (584.2 KiB, 45 hits)

Dr. Sushanta Kumar Sahoo (717.6 KiB, 34 hits)

Dr. T. P.D. Rajan (1.2 MiB, 27 hits)

Dr. Thirumalesh B.V. (624.4 KiB, 30 hits)

Dr. Vasundhara Mutta (529.9 KiB, 27 hits)

Dr. Venkatesh T (507.8 KiB, 27 hits)

Dr. Vijayakumar Chakkooth (400.5 KiB, 21 hits)

Dr. Yoosaf Karuvath (1.4 MiB, 29 hits)

Dr.A. Srinivasan (565.3 KiB, 50 hits)

Dr.K G Raghu (1.5 MiB, 26 hits)

Dr.L. Ravi Shankar (628.6 KiB, 22 hits)

Dr.Lakshmi Rakesh Kumar Yasarla (376.7 KiB, 21 hits)

Dr.N. Ramesh Kumar (498.9 KiB, 25 hits)

Dr.P. Jayamurthy (508.8 KiB, 25 hits)

Dr. P. Nisha (667.6 KiB, 27 hits)

Dr.U.S. Hareesh (528.1 KiB, 26 hits)

Shri Praveen Raj R.S. (1.6 MiB, 24 hits)

Shri. Abdul Haleem B (709.2 KiB, 22 hits)

Shri. Chandrakanth C.K. (530.3 KiB, 20 hits)

Shri. Dhani Babu Talakala (426.3 KiB, 22 hits)

Shri. Kiran Kumar M. (581.0 KiB, 26 hits)

Shri. Moni V. (1.4 MiB, 28 hits)

Shri. Raj Kumar (506.6 KiB, 23 hits)

Shri. Ribin Jones S.B. (485.6 KiB, 29 hits)

Shri. Saurabh Sakhre (527.4 KiB, 21 hits)

Shri. Venugopal V.V. (1.4 MiB, 20 hits)

 

 

 

IPR Scientists – 2018